INKOOP IN DE PUBLIEKE SECTOR

neem contact op

DOELMATIG EN RECHTMATIG

Een inkoper in de publiek sector weet de juiste balans te vinden tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid staat uiteraard voorop, want wat heb je er anders aan? Uiteraard wel aanbesteed op rechtmatige wijze.

20240220-MCH-0544
Kopie van Inkoper aan het woord (4)

VAN GEMEENTES, MINISTERIES TOT WATERSCHAPPEN

Onze Inkopers zijn actief bij:

 • Gemeentes;
 • Waterschappen;
 • Ministeries;
 • Provincies;
 • Academische Ziekenhuizen;
 • Universiteiten;
 • Veiligheidsregio’s;
 • Publiekrechtelijke stichtingen;
 • Semipublieke instellingen.

Door de complexiteit van aanbestedingen moet een inkoper in de publieke sector de juiste focus hebben op onder andere transparantie en het op juiste wijze naleven van de processen en procedures. Zij hebben kennis van hoe een Europese Aanbesteding uit te voeren en met welke wetgeving en richtlijnen zij rekening dienen te houden.

Vacatures in de publieke sector

GELD ZO VERANTWOORD MOGELIJK UITGEVEN, DAAR HEB JE EEN INKOPER VOOR NODIG

Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor meer dan 16 miljard euro aan goederen en diensten in (bron: rijksoverheid.nl). Professionele inkopers en inkoopadviseurs dragen hun steentje bij om dit geld zo verantwoord mogelijk uit te geven. Bij aanbestedingen vanuit de overheid spelen maatschappelijke belangen een grote rol, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, social return, innovatie en milieuaspecten.

Welke kennis kunt u van onze inkoopprofessionals verwachten?

Onze inkoopprofessionals hebben ruime kennis van, of hebben zich gespecialiseerd in:

 • Europese aanbestedingen van werken en/of diensten;
 • Enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen;
 • Wet- en regelgeving en EU-richtlijnen met betrekking tot aanbestedingen;
 • Contractbeheer.

Welke ervaring kunt u van onze inkoopprofessionals verwachten:

Onze inkoopadviseurs zijn het gewend om zich door politiek gevoelige en complexe organisaties te bewegen. Ze zijn analytisch sterk en weten goed het overzicht te behouden. Doorzetters met geduld. Sommige aanbestedingen kunnen nogal eens tijdrovend zijn. Ze weten processen en procedures nauwgezet te volgen. Al staat doelmatigheid voorop, de uitvoering dient wel rechtmatig te geschieden. Onze inkoopadviseurs zijn adviesvaardig en kunnen helpen met het opstellen van PVE’s en bestekken.

Wij leveren inkoopadvies en inkoop professionals.

De inkoopfunctie in uw organisatie is volop in beweging. Heeft u behoefte aan inkoopkracht om snel resultaten te laten zien, om de continuïteit van het inkoopproces te waarborgen of heeft u voor een project tijdelijk extra capaciteit nodig?

Inkoop ID is een bureau wat inkoopdiensten biedt in de breedste zin van het woord. Wij leveren inkoopadvies en inkoop professionals.

Onze kandidaten kiezen bewust voor een carrière in het inkoopvak. Wij laten kennis en kunde optimaal aansluiten op de functies bij, en wensen van, onze opdrachtgevers. Door de inkoopvakkennis van onze adviseurs zijn wij in staat om de juiste match te maken.

Geef je inkoop carrière een boost

Doen waar je goed in bent... En doen wat je leuk vindt. Dat willen we toch allemaal? Tijdelijke klus of vaste baan?

Bekijk hier alle vacatures!

vacatures
image (2)