Tim Appels aan het woord

Welkom bij onze rubriek “Inkoper aan het woord,” waar we elke maand een inkoopprofessional uitnodigen om hun  kennis, ervaring en inzichten in het inkoopvak met ons te delen. Deze keer stellen we Tim Appels aan je voor.

Tim als inkoper

Momenteel vervul ik de rol van Project- en Inkoopmanager Mobility bij de Hogeschool van Zeeland. Mijn dagen zijn gevuld met verschillende meervoudige onderhandse aanbestedingen gericht op het vergroenen van het ‘vervoerspark’ van de Hogeschool. Hierbij kun je denken aan auto’s, dienstfietsen, oplaadpunten en solar.

Het inkoop vak

Wat het inkoop vak zo leuk maakt? Het streven naar echt partnerschap. Het selecteren van de beste opdrachtnemer voor de aanbestedende partij en zo een optimale samenwerking tot stand brengen. Vooral het leren van trajecten waar verbeteringen mogelijk zijn. Het is een continu proces.

Idealiter heeft een inkoper ervaring opgedaan binnen publieke en private omgeving, zowel aan de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde. Dat geeft een breed en essentieel perspectief. Vaak wordt creativiteit onderbelicht, vooral in de beginfases van het inkoopproces, maar het is heel waardevol om deze ruimte en vrijheid goed te benutten.

Trends en ontwikkelingen inkoop vak

Hoewel A.I. momenteel veel aandacht krijgt, wordt echte artificial intelligence nog maar beperkt toegepast. Ik mis ook de verankering en bepaling hiervan binnen de meeste organisaties. Een positieve ontwikkeling is dat sustainability’ niet langer een containerbegrip is, maar inmiddels volwassen en meetbaar is geworden.

Wat betreft contractmanagement vind ik de ontwikkelingen ook positief. Er zou meer als een gezamenlijk team moeten worden samengewerkt, waarbij ik contractmanagement als een aparte discipline beschouw.

Mijn tip voor inkopers

Het klinkt misschien vreemd, maar pak de telefoon! Soms werkt dat het beste. Uiteraard zijn er basisprincipes wat betreft openbaarheid en gelijke behandeling binnen de Aanbestedingswet, maar vaak verschuilt men zich hier volledig achter, soms onnodig. Als je de ruimte kent en benut, kunnen sociale vaardigheden echt van toegevoegde waarde zijn en ‘procedurele hick-ups’ voorkomen.

Mijn samenwerking met Inkoop ID

Mijn eerste opdracht voor Inkoop-ID is alweer 3 jaar geleden. Ik ervaar de samenwerking als erg prettig. Men heeft goed in kaart welke vaardigheden nodig zijn en kan goed verbinden en connecten. Dat is niet alleen voor mij als opdrachtnemer waardevol, maar ook een compliment voor jullie in de richting van de opdrachtgever.